Sečenje limova i cevi CNC plazmom

Od 2013. godine obavljamo usluge programskog sečenje limova i cevi CNC plazmom snage 130A, na radnom stolu dimenzija 2000x6000mm.

Sečenje se vrši po specifičnim zahtevima kupca iz AutoCAD crteža kupca, crteža u papirnom obliku ili skice.

Preciznost sečenja i širok dijapazon debljina i vrsta limova koje se mogu seći na CNC plazmi, čini je nezamenjivom za izradu komplikovanih mašinskih sklopova nepravilnog oblika.

Moguće je seći razne vrste materijala:

  • Prohromski limovi i cevi debljine od 0.5mm do 25mm
  • Obični crni čelik od 0,5mm do 50mm
  • Aluminijum od 1mm do 50mm

Sečenje cevi

Posebno ističemo mogućnost sečenja cevi i otvora na cevima, po zahtevima kupca ili projekta.

Moguće je otvaranje otvora od krugova, elipsi i pravougaonika pa do otvora proizvoljnog oblika, kao i sečenje limova u razvijenom obliku za kasnije rolovanje i sklapanje.